Strekspinnen

Gewone strekspin (Tetragnatha extensa)

Web: wielweb met open centrum

Habitat: op hoge grassen (bijv. riet) en lage vegetatie in de buurt van water. Sterker aan water gebonden dan de Schaduwstrekspin.

Herkennen aan:

 • langgerekt lichaam met lange poten
 • ♂: verlengde kaken (cheliceren)
 • voorlichaam en poten bruin
 • achterlijf geel tot groen, zilver glanzend, met donkere vertakte tekening. Onderkant met brede, zwarte streep.

Te verwarren met:

 • lijkt goed op de Schaduwstrekspin. De onderkant van het voorlichaam (sternum) heeft bij de Gewone Strekspin een duidelijjk lichte middenvlek. Bij de Schaduwstrekspin is de onderkant egaal van kleur.

Grootte

♀: 10-12 mm

♂: 6-9 mm

Wanneer?

♀: Mei tot Juli

♂: Mei tot Juli

 

Herfstspin (Metellina segmentata)

Web: klein wielweb dat schuin opgespannen wordt in grassen, kruiden en lage struiken.

Habitat: wordt op vegetatie in veel verschillende habitats teruggevonden waaronder wegberm, grasland, tuinen, bossen. Vaak in grote aantallen.

Herkennen aan:

 • voorlichaam met donkere Y-vormige figuur
 • achterlijf wit tot geel tot roodachtig, met onduidelijke bladfiguur.

Te verwarren met:

 • Kan alleen op basis van de voortplantingsorganen betrouwbaar onderscheiden worden van de Zomerwielwebspin (Metellina mengei).

Grootte

♀: 6,5-9 mm

♂: 7-7,5 mm

Wanneer?

♀: Augustus tot oktober, maar tijdens zachte winters soms tot in het vroege voorjaar

♂: Augustus tot oktober

Schaduwstrekspin (Tetragnatha montana)

Web: wielweb met een open centrum

Habitat: kan frequent gevonden worden op beschaduwde oevers, maar ook in struiken van tuinen en parken. Minder aan water gebonden dan de Gewone strekpin.

Herkennen aan:

 • langgerekt lichaam met lange poten
 • ♂: verlengde kaken (cheliceren)
 • voorlichaam en poten bruin (poten vaak met donkere stippen)
 • achterlijf gelig, donkergrijs tot groen, vertakte tekening met gouden schijn.

Te verwarren met:

 • lijkt goed op de Gewone strekspin (Tetragnatha extensa) De onderkant van het voorlichaam (sternum) heeft bij de Schaduwstrekspin een egale kleur. Bij de Gewone Strekspin is er een duidelijke lichte middenvlek.

Grootte

♀: 7-13 mm

♂: 6-8 mm

Wanneer?

♀: Mei tot Juli

♂: Mei tot Juli