Wolfspinnen

Gewone nachtwolfspin (Trochosa terricola)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen. Zoals de naam suggereert, jaagt deze soort voornamelijk ’s nachts.

Habitat: onder stenen, strooisel, mos in vochtige gebieden.

Herkennen aan:

 • grotere, robuuste wolfspin
 • voorlijf met typische lichte middenband, met in de voorste verbreding twee donkere streepjes in de lengte
 • achterlijf met hartvlek die meestal niet sterk afsteekt tegen de rest van het achterlijf

Te verwarren met:

 • de andere drie Belgische Trochosa-soorten. De verschillen in aftekening van de hartvlek zijn geen betouwbaar onderscheidend kenmerk. Onderzoek van de voortplantingsstructuren geeft definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 7-14 mm

♂: 7-9 mm

Wanneer?

♀: hele jaar door

♂: hele jaar door

Gewone panterspin (Alopecosa pulverulenta)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen.

Habitat: Komt voor in open habitats zoals tuinen, grasland, open plekken in bossen,… Kan algemeen zijn.

Herkennen aan:

 • voorlijf (donker)bruin, met in het midden een duidelijk lichtere band
 • achterlijf gelig rood tot olijfgroen met duidelijk afgelijnde hartvlek
 • poten geel/rood, donker geringd
 • ♂: donkerder van kleur, sterk contrast met lichte middenband op voorlijf

Te verwarren met:

 • verschillende andere wolfspinnen. Daarom geeft onderzoek van de voortplantingsstructuren definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 5-8 mm

♂: 6,5-11 mm

Wanneer?

♀: april tot juli

♂: april tot juli

Poelpiraat (Pirata piraticus)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen.

Habitat: komen voor in waterrijke habitats zoals rond stilstaand (vijver, poelen) en traag stromend water (beken,…) of minstens in een vochtige omgeving (bv. natte weiden).

Herkennen aan:

 • voorlijf meestal met een witte rand
 • achterlijf met witte -al dan niet onderbroken- lijn langs de hartvlek
 • poten licht- of donkergroen

Te verwarren met:

 • andere Pirata-soorten. De witte tekening langs de hartvlek is redelijk betrouwbaar als onderscheidend kenmerk, maar ontbreekt ook soms. Daarom geeft onderzoek van de voortplantingsstructuren definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 4,5-9 mm

♂: 4-6,5 mm

Wanneer?

♀: mei tot augustus/september

♂: mei tot augustus/september

Tuinwolfspin (Pardosa amentata)

Web: wolfspinnen maken geen web, maar zijn actieve jagers die hun poten en kaken gebruiken om de prooi te vangen. De Tuinwolfspin jaagt voornamelijk overdag.

Habitat: Komt voor in open habitats zoals parken, tuinen, grasland, velden,… Meestal in eerder vochtige condities. Kan heel algemeen zijn.

Herkennen aan:

 • voorlijf (donker)bruin, met in het midden een lichtere band die naar voren toe vaak ‘kelkvormig’ verbreed is
 • achterlijf donker met een onduidelijke tekening, maar vaak vallen in het midden wel twee donkere vlekken op
 • poten geel/donker geringd
 • ♂: donkerder van kleur, met bijna zwarte palpen

Te verwarren met:

 • verschillende andere Pardosa-soorten. Onderzoek van de genitaalstructuren geeft definitief uitsluitsel.

Grootte

♀: 5,5-8 mm

♂: 5-6,5 mm

Wanneer?

♀: april tot juli

♂: april tot juli