Kogelspinnen

Grote steatoda (Steatoda grossa)

Web: Driedimensionaal web met kriskras draden en meestal verticale draden met onderaan kleefstof tegen het grondoppervlak ("galgdraden").

Habitat: Veelal donkere plaatsen in gebouwen (voorkeur voor kelders, waar ze dan vaak bij het keldergat haar web heeft), maar ook in openlucht aan soliede structuren te vinden. De spin verbergt zich meestal in een spleet.

Herkennen aan:

 • vaak (maar niet altijd) lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf
 • groter dan de andere Steatoda-soorten
 • mannetje verschilt aanzienlijk van vrouwtje

Te verwarren met:

 • wordt vaak voor een Zwarte weduwe aanzien, maar mist de rode zandlopervormige vlek op de buikzijde van het achterlijf en is doorgaans ook een stuk kleiner
 • onderscheidt zich van de Huissteatoda onder andere doordat de lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf mekaar niet raken

Grootte

♀: 6,5-10mm

♂: 4-6mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: augustus tot september

Huissteatoda (Steatoda triangulosa)

Web: Driedimensionaal web met kriskras draden en meestal verticale draden met onderaan kleefstof tegen het grondoppervlak ("galgdraden"). Het web heeft soms een bijna matachtig uiterlijk.

Habitat: Veelal donkere plaatsen in gebouwen, maar in tegenstelling tot de Grote steatoda, ook op drogere plaatsen, zoals droge zolders, of in huiskamers, vaak aan de onderkant van meubels, waar je dan ook de eicocons aantreft. Ook regelmatig in openlucht aan soliede structuren te vinden. De spin verbergt zich meestal in een spleet.

Herkennen aan:

 • lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf zijn vrijwel altijd aanwezig
 • poten vaak lichter gekleurd en met een meer of minder duidelijke ringtekening

Te verwarren met:

 • onderscheidt zich van de Grote steatoda onder andere doordat de lichtere driehoeken op de rugzijde van het achterlijf mekaar raken.

Grootte

♀: 3,5-7mm

♂: 3,5-5mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: juni tot oktober

Koffieboonspin (Steatoda bipunctata)

Web: Driedimensionaal web met kriskras draden en meestal verticale draden met onderaan kleefstof tegen het grondoppervlak ("galgdraden"). Het web heeft soms een bijna matachtig uiterlijk.

Habitat: Veelal in en aan gebouwen, maar heel regelmatig in openlucht en ook wel in bv. holle bomen, ver van bebouwing. De spin verbergt zich meestal in een spleet.

Herkennen aan:

 • glanzend, koffieboonachtig uiterlijk, zeker wanneer de spin zich bij verstoring dood houdt met ingetrokken poten
 • vaak met lichte langsstreep over het midden van het achterlijf
 • mannetje met opvallend grote pedipalpen

Te verwarren met:

 • bij goed toekijken niet echt met andere soorten te verwarren.

Grootte

♀: 4,5-7mm

♂: 4-5,5mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: april tot november