Andere spinnen

Lijmspuiters (Scytodidae)

 

Getijgerde lijmspuiter (Scytodes thoracica)

Web: de Getijgerde lijmspuiter maakt geen web, maar besluipt zijn prooi (vliegen, muggen,…) meestal op muren en spuit dan een mengsel van gif en kleverige zijde in zigzagpatroon over de prooi. Direct hierna krimpt deze draadvormige kleefstof, waardoor de prooi tegen het oppervlak wordt vastgedrukt.

Habitat: Wordt bij ons bijna uitsluitend binnenshuis aangetroffen. In de zomer ook wel aan de buitenkant van huizen te vinden en één erg vreemde vondst onder een aardkluit in een veld tijdens de winter (!)

Herkennen aan:

 • Typisch kleurenpatroon van donkere strepen en stippen op een oranje/lichtbruine/grijze of beige achtergrondkleur (vandaar het “getijgerde” gedeelte).
 • Kopborststuk is vaak even groot dan het achterlijf en heeft een typische vorm waarbij die vooraan afgeplat is

Te verwarren met:

 • De spin heeft een heel kenmerkend uiterlijk en kan bijna niet verward worden met andere soorten.

Grootte

♀: 4-6 mm

♂: 3-5 mm

Wanneer?

♀: hele jaar door

♂: hele jaar door

Trilspinnen (Pholcidae)

 

Grote trilspin (Pholcus phalangoides)

Web: maakt een open, warrig driedimensionaal web.  

Habitat: bijna altijd in of aan gebouwen, vaak in de hoek van het plafond in de kelder of badkamer, maar zeker ook in de garage, het tuinhuisje,...

Herkennen aan:

 • spin met langgerekt achterlijf en heel lange dunne poten
 • achterlijf beige of grijs gekleurd

Te verwarren met:

 • door de lange poten worden trilspinnen soms wel eens verward met hooiwagens. Hooiwagens zijn echter geen spinnen, het grote verschil zit hem onder meer in het lichaam. Bij hooiwagens bestaat dit uit één stuk, bij spinnen kan je duidelijk twee stukken zien (voorlijf en achterlijf).

Grootte

♀: 8-10 mm

♂: 7-10 mm

Wanneer?

♀: hele jaar door

♂: hele jaar door

Kraamwebspinnen (Pisauridae)

 

Kraamwebspin (Pisaura mirabilis)

Web: de Kraamwebspin maakt geen web, maar is een actieve jager die met behulp van de gifkaken en poten de prooi vastgrijpt.    

Habitat: vaak in open habitats met eerder hoge kruidenvegetatie zoals wegbermen, ruigere graslanden, bosranden, maar ook in de tuin op bijvoorbeeld langer gras. 

Hoe herkennen:

 • grote spin met langwerpig lichaam
 • kleur geelbruin tot grijsbruin
 • abdomen met variabele kleur. Meestal met lichte middenstreep met ernaast donkere golvende banden.
 • voorlichaam met dunne lichte middenstreep die eindigt in een fijn pluimpje

Te verwarren met:

 • de Kraamwebspin heeft een heel typerend uiterlijk waardoor ze gemakkelijk te herkennen is.

Grootte

♀: 11-15 mm

♂: 10-13 mm

When?

♀: mei tot augustus

♂: mei tot juli

Celspinnen (Dysderidae)

 

Roodwitte celspin (Dysdera crocata)

Web: De Roodwitte celspin maakt geen vangweb maar jaagt actief op zijn prooi.

Habitat: Wordt gevonden in een vochtige omgeving zoals onder stenen, bloempotten, schors, dood hout in tuinen en parken, maar ook bijv. in bossen. Soms ook binnenshuis zoals in kelders.

Herkennen aan:

 • grote spin met grote, vooruitstekende kaken
 • goed herkenbaar aan het opvallend rood/oranje gekleurde voorlijf.
 • achterlijf gelig of grijs

Te verwarren met:

 • Boscelspin: enkel op basis van onderzoek met de stereomicroscoop betrouwbaar van mekaar te onderscheiden. De Boscelspin is wel zeldzamer, komt bijna nooit voor in of aan huizen en is over het algemeen kleiner en lichter van kleur. Die laatste kenmerken zijn echter niet betrouwbaar omdat je ook met een onvolwassen Roodwitte celspin kan te maken hebben.

Grootte

♀: 11-15 mm

♂: 9-10 mm

Wanneer?

♀: hele jaar door, maar met piek van mei tot juli

♂: hele jaar door, maar met piek van mei tot juli