Trechterspinnen

Gewone huisspin (Eratigena atrica)

Web: Typisch matweb met trechtervormige schuilplaats.

Habitat: Overal in en rond gebouwen, met een voorkeur voor beschutte, niet te droge plaatsen. Vaak ook in openlucht, ver van gebouwen, bv. in holle bomen of op rotsen.

Herkennen aan:

 • typische lichtgekleurde rugtekening op achterlijf en donkergekleurde rugtekening op kopborststuk
 • vaak een donkerder uiterlijk dan de andere twee behandelde soorten
 • poten nooit geringd getekend

Te verwarren met:

 • Blackwalls huisspin, waarvan ze niet op basis van algemeen uiterlijk te onderscheiden is. Enkel door genitaalstudie zijn de soorten uit mekaar te kennen en zelfs die is niet eenvoudig.

Grootte

♀: 11-18mm

♂: 10-15mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: augustus tot oktober

Grijze huisspin (Tegenaria domestica)

Web: Typisch matweb met trechtervormige schuilplaats.

Habitat: Overal in en rond gebouwen. Vaak ook in openlucht, ver van gebouwen, bv. in holle bomen of in grotten.

Herkennen aan:

 • typische lichtgekleurde rugtekening op achterlijf en donkergekleurde rugtekening op kopborststuk
 • vaak een vaal uiterlijk met onduidelijke tekening
 • poten met onduidelijke ringtekening en relatief korter dan de andere twee behandelde soorten

Te verwarren met:

 • niet echt te verwarren met de andere huisspinnen door de rugtekening goed te vergelijken en ook gewoon een stuk kleiner.

Grootte

♀: 7,5-11,5mm

♂: 6-9mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: waarschijnlijk het hele jaar, maar met zwaartepunt in de tweede helft

Grote huisspin (Tegenaria parietina)

Web: Typisch matweb met trechtervormige schuilplaats, vaak echter "gelaagder" dan bij de Gewone en Grijze huisspin.

Habitat: Overal in en rond gebouwen, soms ook op drogere, minder beschutte en zonbeschenen plaatsen. Bijna nooit ver van gebouwen.

Herkennen aan:

 • typische lichtgekleurde rugtekening op achterlijf (waarbij twee lichtere ovale vlekken opvallen) en donkergekleurde rugtekening op kopborststuk (met drie donkere vlekken aan randen)
 • poten geringd getekend (maar minder duidelijk bij oudere exemplaren en vaak quasi afwezig bij volwassen mannetjes).

Te verwarren met:

 • Bonte trechterspin. Deze heeft een meer afgelijnde tekening (ook poten), is in volwassen toestand een stuk kleiner en heeft verhoudingsgewijs kortere poten. Ze is ook meer gebonden aan bossen en minder aan huizen.

Grootte

♀: 11-20mm

♂: 10-17mm

Wanneer?

♀: hele jaar

♂: augustus tot oktober